×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

piątek, 24 luty 2012 13:16

Warszawa, Ursus, luty 2012

Pomimo wcześniejszych alarmów do Burmistrza Dzielnicy Ursus – Wiesława Krzemienia, że przedszkoli na terenie dzielnicy jest wystarczająco dużo - w marcu 2012 Burmistrz Dzielnicy Ursus otwiera przedszkole publiczne na 120 dzieci. Kwota inwestycji przekroczyła prawdopodobnie 8 mln PLN. W styczniu ogłasza dodatkowy nabór dla dzieci bez żadnych kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola. Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania w dzielnicy – Zbigniew Konczewski - pytany dlaczego przyjmuje dzieci uczęszczające do innych placówek na terenie dzielnicy mówi, że musi jak najszybciej zapełnić przedszkole. W efekcie dodatkowego naboru do przedszkola publicznego dzieci w połowie roku szkolnego wypowiadają umowy zawarte z przedszkolami niepublicznymi – po 5-8 osób z każdego przedszkola w dzielnicy.

Działania Burmistrza naruszają art.32 Konstytucji, to jest zasadę równości wobec prawa. Naruszają również zasadę równości, prowadząc do naruszenia zasady wolności gospodarczej (art. 20 Konstytucji).

Tym samym Przedszkola Niepubliczne korzystają z nierównych i ograniczonych szans konkurencji gospodarczej z jednostkami publicznymi. Stanowi to dowód kolejnego naruszenia norm konstytucyjnych.

Dodatkowa rekrutacja określona na 100 do 120 miejsc może , a nawet na pewno spowoduje poważne straty w budżetach okolicznych Przedszkoli Niepublicznych co w konsekwencji może spowodować konieczność ich zamknięcia .

Ponadto działania burmistrza stoją w sprzeczności z Art.1 ust.3 Ustawy o Systemie Oświaty ,a w rażący sposób łamią zapisy Art. 2a ust.2 .w/w ustawy (Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 1, w wykonywaniu zadań wymienionych w art. 1)

Strona 3 z 3