ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZEBRANIU CZŁONKÓW

Na podstawie Statutu Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych, zawiadamiamy niniejszym, że w dniu 3 lipca 2017 r. odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych:

Miejsce: Przedszkole Pomarańczowa Ciuchcia Ursus, 02-495 Warszawa ul. Rakietników 6

 

Termin:

3 lipca 2017 r. godz. 10:00 – w pierwszym terminie

3 lipca 2017 r. godz. 10:15 – w drugim terminie

 

 

Proponowany porządek Obrad:

 

1.przyjęcie porządku zebrania,

2.przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016

3.wolne wnioski

4.zamknięcie Walnego Zebrania Członków.