Skracane okresy przedawnienia roszczeń

Informujemy, że aktualnie przygotowywane zmiany zarówno w Kodeksie Cywilnym jak i w Ustawie o systemie oświaty zmierzają do skrócenia okresu przedawnienia do 6 a nawet do 3 lat. Wszystkie podmioty oświatowe rozważające złożenie pozwu z tytułu zaniżanych dotacji za lata ubiegłe winny przyspieszyć działania zmierzające do odzyskania należności.