czwartek, 22 wrzesień 2016 11:06

Jesienny Kongres SPN

KONGRES STOWARZYSZENIA PRZEDSZKOLI NIESAMORZĄDOWYCH

Termin: 18 października 2016 r.

Miejsce: Hotel Splendor, Babice, ul. Warszawska 197e

KONGRES JEST BEZPŁATNY, po zarejestrowaniu i otrzymaniu potwierdzenia mailem

REJESTRACJA

Uwaga: dla chętnych możliwość noclegu, http://hotelsplendor.com.pl/

Agenda:

 

 9:00– 10:00

Rejestracja uczestników, kawa

Panele poranne

10:00 – 11:00

 

 

 

11:00 – 12:00

Marta Zbrzeska, Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych

Marcin Kamiński, Kancelaria Prawna Wachowicz i wspólnicy

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty – podstawowe zmiany

 

 Upublicznienie przedszkoli niepublicznych w praktyce – studium przypadku

Dariusz Gąsior – Członek Zarządu SPN

Czy upublicznienie przedszkoli niepublicznych w kontekście nowych przepisów będzie łatwiejsze?

 

Dyskusja panelowa z uczestnikami kongresu (pytania z sali)

Zdrowe rozwiązania – zdrowy system?

Uczestnicy: Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Przedstawiciele przedszkoli niepublicznych

Moderator: Marta Zbrzeska

12:00 – 12:15

Przerwa kawowa

12:15– 13:15

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych i jego rola „Po” reformie

- certyfikaty jakości dla członków

- kampania marketingowa wspierająca jakość

- plan działania na rok szkolny 2016/2017

 

Dyskusja panelowa z członkami SPN

13:15 – 13:45

   Poczęstunek

Panele popołudniowe

13:45 – 14:45

 

"Upublicznienie" Przedszkoli niepublicznych- jak to zrobić?

     Katarzyna Czublun

     Zegar Słoneczny Sp.z o.o.

 Studium przypadku: Piaseczno

Gość specjalny:

P. Hanna Kułakowska Michalak

Zastępca Burmistrza gminy Piaseczno,

 

14:45 – 15:15

Opodatkowanie wynagrodzenia dyrektora w świetle nowelizacji z 23 czerwca 2016

Opodatkowanie odzyskanych kwot z tytułu zaniżanych dotacji za lata ubiegłe

 

Kancelaria Prawna Wachowicz i Wspólnicy

15:15 – 15:30

Przerwa kawowa

15:30 – 16:30

 

 

Pytania z sali do prawników

Kancelaria Prawna Wachowicz i Wspólnicy: mec. Marcin Kamiński, mec. Wioletta Bielecka, mec. Maciej Piela

 


 

wtorek, 13 wrzesień 2016 06:09

Kolejna nowelizacja Ustawy oso

Kluczowe zmiany nowelizacji dotyczące dotacji dla przedszkoli niepublicznych:

1. Przyznanie dotacji stanowi  czynność z zakresu administracji publicznej

2. nowa definicja wydatków bieżących będących podstawą naliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Od podstawy odlicza się:

a) wpłaty rodziców

b) kwoty subwencji na dzieci niepełnosprawne

c) wydatki finansowane z funduszy unijnych do 49% wydatków na przedszkole publiczne (przedszkola finansowane powyżej 50% nie wchodzą w podstawę naliczania dotacji)

3. W podstawę naliczania dotacji nie wlicza się środków zgromadzonych na rachunkach wydzielonych przedszkoli.

4.  Szczegółowa definicja najbliższej gminy

5. Uszczegółowienie liczby dzieci branych pod uwagę w naliczaniu dotacji

6. Uszczegółowienie procesu obliczania i ogłaszania w biuletynie informacji publicznej kwot dotacji

7. Opodatkowanie wynagrodzenia osoby fizycznej będącej właścicielem, wypłaconego z dotacji na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Powyższe i inne zmiany Ustawy zmiany będą jednym z tematów kongresu przedszkoli niepublicznych, który planujemy na połowę października. Szczegóły wkrótce.