×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63.

czwartek, 19 styczeń 2012 08:06

Informacja Biura Edukacji m. st. Warszawy

Organy prowadzące szkoły i przedszkola w Warszawie otrzymały w tym tygodniu pismo z Biura Edukacji m.s t. Warszawy, w którym urząd ostrzega o możliwej obniżce dotacji w roku 2012:

"Jednocześnie informuję, że w przypadku przedszkoli, szkół i placówek, dla których wysokość stawki dotacji związana jest ściśle z poziomem wydatków bieżących, ponoszonych przez m.st. Warszawa  na  1  ucznia  danego  typu  jednostki,  wysokość  stawki dotacji na rok 2012 może ulec obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego. Zatem przekazywane obecnie zaliczkowo kwoty dotacji, naliczone w oparciu o stawki dotacji obowiązujące w  2011  roku,  mogą  być  wyższe  niż kwoty naliczone w oparciu o stawki dotacji na 2012 rok.
W  przypadku  zaistnienia  takiej  sytuacji  nadpłacone  zaliczkowo  kwoty  zostaną potrącone
z transzy dotacji przekazywanej po ustaleniu stawek dotacji na 2012 rok."

czwartek, 19 styczeń 2012 07:51

Projekt zmiany Ustawy o systemie oświaty

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmiany Ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wśród niektórych znajduje się Ustawa o systemie oświaty i zmiana dotycząca par. 90 Ustawy opisującego wysokość dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Proponowany nowy zapis:

"2f. Wydatki bieżące stanowiące podstawę ustalenia wysokości dotacji dla
niepublicznych przedszkoli i niepublicznych form wychowania przedszkolnego
pomniejsza się o kwotę opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola
prowadzone przez gminę w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 2, oraz opłat za korzystanie z wyżywienia w tych przedszkolach."

Zmiana ma zostać uchwalona w trybie pilnym i wejść w życie nawet w kwietniu br.

Projekt Ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny na stronach Ministerstwa Finansów:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=6&dzial=641&id=277369&typ=news