poniedziałek, 10 lipiec 2017 09:27

Skracane okresy przedawnienia roszczeń

Informujemy, że aktualnie przygotowywane zmiany zarówno w Kodeksie Cywilnym jak i w Ustawie o systemie oświaty zmierzają do skrócenia okresu przedawnienia do 6 a nawet do 3 lat. Wszystkie podmioty oświatowe rozważające złożenie pozwu z tytułu zaniżanych dotacji za lata ubiegłe winny przyspieszyć działania zmierzające do odzyskania należności.

poniedziałek, 19 czerwiec 2017 10:51

PROJEKT NOWEJ USTAWY O FINANSOWANIU OŚWIATY

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:


PROJEKT

Podstawowe zmiany proponowane w projekcie dotyczące przedszkoli niepublicznych:

1. Limit na wynagrodzenie dyrektora placówki niepublicznej wypłacane z dotacji w maksymalnej kwocie trzykrotności średnich krajowych pensji (obecnie 12 165 zł brutto)

2. Uregulowanie kwestii wyrównania dotacji do początku roku w przypadku jej zmiany: wyrównanie od początku roku zarówno w przypadku zmniejszenia dotacji jak i jej wzrostu

3. Uregulowanie kwestii związanych z dotowaniem dziecka w przypadku gdy w danym miesiącu dziecko takie zgłoszone jest przez dwie placówki

4. Zmiana terminu przekazywania dotacji za styczeń do 15 dnia miesiąca

5. Wprowadzenie przepisu o przedawnieniu roszczeń z tytułu niewypłaconej w całości lub części dotacji  z upływem 3 lat

6. Wprowadzenie odsetek jak dla zaległości podatkowych w przypadku nieterminowego przekazania dotacji.

7. Wprowadzenie expressis verbis przepisu o tym, iż nowy organ prowadzący przejmuje wszystkie zobowiązania oraz uprawnienia poprzedniego organu

8. Wprowadzenie expressis verbis przepisu o tym, że dotacja nie podlega egzekucji komorniczej

9. Wprowadzenie expressis verbis przepisu o tym, placówki wychowania przedszkolnego i ich organy prowadzące są zwolnione z podatku od nieruchomości

10. Wprowadzenie uregulowania obowiązkowego zatrudnienia nauczycieli w przedszkolu tylko w formie umowy o pracę

Obecnie projekt ustawy znajduje się w uzgodnieniach międzyresortowych. Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych będzie brać udział w konsultacjach społecznych.