Władze

Zarząd powołany w dniu 29.10.2012 r. na Zgromadzeniu Członków w składzie:

  1. Marta Zbrzeska, Prezes Zarządu
  2. Agnieszka Białecka – Rutkowska, Skarbnik
  3. Mirosław Sławek, Członek Zarządu
  4. Maciej Godlewski, Członek Zarządu
  5. Sławomir Karnowski, Członek Zarządu
  6. Jarosław Radko, Członek Zarządu
  7. Dariusz Gąsior, Członek Zarządu