Dlaczego warto wybrać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla przedszkolaków?

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Szanowni Państwo,

W gestii każdej placówki przedszkolnej  jest zagwarantowanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej dla swoim podopiecznych. W ramach współpracy z platformą  zakupową  MEGAZYNIER  możecie Państwo skorzystać z ciekawej oferty...


Więcej…

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

czwartek, 12 czerwca 2014

Na mocy par. 21  Statutu Stowarzyszenia przedszkoli Niepublicznych zwołuję w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPN w dniu  24 czerwca 2014 roku o godzinie 17:00, które odbędzie się na terenie Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43...


Więcej…

Potrzebne Wasze wsparcie!

LIST OTWARTY DO PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA TERENIE CAŁEJ POLSKI!

Szanowni Państwo - prowadzący przedszkola niepubliczne!

Nieprawidłowości w naliczaniu dotacji przez gminy potwierdza już Krajowa Rada RIO i Najwyższa Izba Kontroli.

W dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie komisji sejmowej, na którym dyskutowany będzie Raport Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania przez gminy
przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywania przez te placówki niektórych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.

Raport potwierdza nieprawidłowości w naliczaniu dotacji w 95% zbadanych gmin.


Będziemy reprezentować przedszkola niepubliczne na tym posiedzeniu.

SPN jest jedyną instytucją w Polsce, która systematycznie zajmuje się weryfikacją dotacji dla przedszkoli niepublicznych.

Na kontynuowanie tych działań potrzebne są fundusze! Codziennie napływają od Państwa zgłoszenia dotyczące kolejnych gmin.

Prosimy o przystapienie do ogólnopolskiej grupy zakupowej megazynier.pl

Rejestracja tutaj:

http://www.megazynier.pl/index.php?option=com_comprofiler&task=registers

Grupa zakupowa MEGAZYNIER jest sponsorem działań Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych polegajacych przede wszystkim na weryfikacji dotacji wypłacanych przez gminy.

NIŻSZE CENY DLA WAS - WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI STOWARZYSZENIA!

Obecnie przeliczamy jedynie jedną gminę tygodniowo. Dzięki Wam możemy przyspieszyć nasze działania!

 

Pozdrawiam

Marta Zbrzeska

Prezes Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych

 

 

 

 

KRAJOWA RADA RIO POTWIERDZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W LICZENIU DOTACJI!

Wielokrotnie alarmowaliśmy Rząd, Ministerstwo Edukacji Narodowej, organy administracji rządowej, a także Was - naszych członków - o tym, że dotacja liczona jest niezgodnie z Ustawą o systemie oświaty. Z przyjemnością informujemy, że doczekaliśmy się potwierdzenia naszych spostrzeżeń w Sprawozdaniu z działalności Krajowej Rady RIO za rok 2013.

W Sprawozdaniu z działalności RIO za 2013 rok przedkładanym w Sejmie Krajowa Rada RIO wylicza m.in. następujące błędy gmin w naliczaniu dotacji dla przedszkoli niepublicznych:

Nieuwzględnianie wszystkich wydatków bieżących, ponoszonych na funkcjonowanie szkół i przedszkoli, do podstawy obliczenia dotacji, w tym:

a) przyjmowanie tylko wydatków bieżących klasyfikowanych do rozdziału klasyfikacji budżetowej właściwego dla danej jednostki mimo ponoszenia i klasyfikowania wydatków związanych z funkcjonowaniem tych szkół w innych rozdziałach

b) nieuwzględnianie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem przedszkoli, w szczególności: na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, stołówki szkolne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów, remonty 

c) nieuwzględnianie wydatków wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych lub szkół danego typu i rodzaju funkcjonujących na terenie danej jst (np. zlikwidowanych
w trakcie roku budżetowego, funkcjonujących w zespołach szkół)


d) nieuwzględnianie – przy obliczaniu dotacji dla przedszkoli – wydatków ponoszonych na funkcjonowanie przedszkoli, do których uczęszczali uczniowie niepełnosprawni

e) nieprzeliczanie wydatków bieżących ujętych w jednej podziałce klasyfikacji budżetowej, a dotyczących różnych jednostek (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,
szkół podstawowych, gimnazjów), proporcjonalnie na uczniów poszczególnych jednostek

Przypominamy, że Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych zajmuje się weryfikacją dotacji w poszczególnych gminach dla swoich członków.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia zarejestruj się tutaj: REJESTRACJA

Aby zlecić weryfikację dotacji w swojej gminie wyślij email z podaniem nazwy gminy na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych
działa w warszawskim biurze pod adresem

ul. Tomcia Palucha 9 lok. 21,
02-495 Warszawa

NIP 522 299 44 23

REGON 145 991 662

tel. (22) 662 76 89

tel. kom. 603 552 384

www: spn.edu.pl,

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr rachunku: 45 1600 1286 1847 9583 5000 0001

i na bieżąco przyjmuje deklaracje członkowskie kolejnych placówek niepublicznych.

 
Logowanie