Dlaczego warto wybrać odpowiednią ochronę ubezpieczeniową dla przedszkolaków?

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Szanowni Państwo,

W gestii każdej placówki przedszkolnej  jest zagwarantowanie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej dla swoim podopiecznych. W ramach współpracy z platformą  zakupową  MEGAZYNIER  możecie Państwo skorzystać z ciekawej oferty...


Więcej…

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

czwartek, 12 czerwca 2014

Na mocy par. 21  Statutu Stowarzyszenia przedszkoli Niepublicznych zwołuję w imieniu Zarządu Walne Zebranie Członków SPN w dniu  24 czerwca 2014 roku o godzinie 17:00, które odbędzie się na terenie Uczelni Łazarskiego przy ulicy Świeradowskiej 43...


Więcej…

Skarga dot. artykułu w Gazecie Prawnej

Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r.

 

Rada Etyki Mediów

ul. Foksal 3/5, pokój 30

00-366 Warszawa

Ryszard Bańkowicz - Przewodniczący Rady Etyki Mediów

                                                                                              

 

Skarga

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych stanowczo protestuje przedstawionemu wizerunkowi Oświaty Niepublicznej przedstawionemu w artykule Artura Radwana „Koniec równej dotacji dla prywatnych i publicznych przedszkoli” z dnia 09.12.2014 roku w Gazecie Prawnej.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/840595,koniec-rownej-dotacji-dla-prywatnych-i-publicznych-przedszkoli.html

Dziennikarz Artur Radwan w w/w artykule przytacza niesprawdzone fakty dotyczące wydatkowania dotacji w sposób budzący u czytelnika wzburzenie i niechęć do środowiska osób prowadzących niepubliczną działalność oświatową.

W artykule absorbuje uwagę czytelników na zagadnienie nieprawidłowego wydatkowania dotacji podmiotowej, podając przy tym kilka niesprawdzonych przykładów (samochody terenowe, sprzęt elektroniczny). Tak tendencyjne podejście do tematu wskazuje na stronniczość i niechęć w stosunku do właścicieli placówek niepublicznych. Czytelnik może odnieść wrażenie ,że MEN próbuje zapobiegać pobieraniu dotacji przez nierzetelne placówki oświatowe i co gorsza to zjawisko jest nagminne. Praktyka pokazuje zgoła odmienną rzeczywistość. Kontrolujący urzędnicy często przekraczają swoje kompetencje i dokonują nadinterpretacji obowiązujących przepisów. Okazuje się, że wiele wydanych decyzji o zwrocie dotacji (nagłośnionych w mediach), po postępowaniach odwoławczych zostaje uchylonych.

Takie podejście do tematu świadczy o braku rzetelności dziennikarskiej i naraża całe środowisko na potępienie przez opinię publiczną.

Jako Stowarzyszenie zrzeszające właścicieli przedszkoli niepublicznych pragniemy wskazać ,że swoim artykułem Pan Artur Radwan naruszył Kartę Etyczną mediów w zakresie :

- zasady prawdy – posługując się zasłyszanymi opiniami nie popartymi prawomocnym wyrokiem sądu

- zasady obiektywizmu – nie próbując wyjaśnić gdzie leży prawda i kto dokonuje nadużyć

- zasada oddzielenia informacji od komentarza – sprytnie wykorzystując informację o pracach w MEN z komentarzami samorządowców którym jest na rękę proponowana przez MEN zmiana przepisów

- zasada uczciwości – ulegając sugestiom samorządowca od którego otrzymał informację o rzekomym złym wydatkowaniu dotacji

- zasada szacunku i tolerancji – naruszając godność i dobre imię tysięcy właścicieli placówek niepublicznych wykonujących rzetelnie na co dzień swoją pracę często bez wynagrodzenia

- zasadę pierwszeństwa dobra odbiorcy – szkalując przedszkola niepubliczne co w odbiorze społecznym prowadzi do prostego przekazu – złodzieje-

- zasadę wolności i odpowiedzialności – nie zastanawiając się nad skutkami społecznymi artykułu.

W związku z tym działając w imieniu naszych członków domagamy się ukarania Artura Radwana oraz umożliwienia Stowarzyszeniu Przedszkoli Niepublicznych zamieszczenia sprostowania na łamach Dziennika Gazeta Prawna w formie polemiki z zawartymi w artykule Pana Radwana stwierdzeniami.

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych

 

Ministerstwo tworzy przepisy zagrażające zdrowiu i życiu

Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Taka szkoła wraz z oddziałem przedszkolnym stworzy Zespół szkolno – przedszkolny.

Zmiany dotyczące warunków przeciwpożarowych dla przedszkoli dla przedszkoli, w które przekształcone zostaną wkrótce oddziały przedszkolne są niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci. Miejsca przedszkolne dla najmłodszych tworzy się z pogwałceniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/238084/238086/238087/dokument137674.pdf

Niektóre ze zmian wprowadzanych rozporządzeniem MEN:

  1. Podwyższenie wysokości pojedynczego schodka na klatce schodowej z 0,15 m do 0,175 m czyli o 2,5 cm. – to poważna bariera dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dotychczas w opinii Straży i Sanepidu było to podstawowe kryterium dopuszczenia lokalu do pełnienia funkcji przedszkola.
  2. Przy tworzeniu zespołów sal przy szkołach nie będzie wymagane przestrzeganie zasad strefy przewidzianej dla ludzi o ograniczonych zdolnościach poruszania się, czyli właśnie dla dzieci w wieku przedszkolnym (ZL II).

Powyższe zapisy stwarzają istotne zagrożenie dla przedszkolaków dla których stworzono wymagania strefy ZL II.

Wyjątkowość przepisów, które stanowią o bezpieczeństwie dzieci w placówce edukacyjnej wynika z pośpiesznej, chaotycznej i jak najtańszej realizacji reformy „Przedszkole za złotówkę” wprowadzonej nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 13 czerwca 2013 roku.

Jeśli w ocenie ustawodawcy wymagania p. poż. określone w rozporządzeniu dla przedszkoli w szkołach są wystarczające z punktu widzenia bezpieczeństwa dzieci, to dlaczego dla innych przedszkoli obowiązują rygory dalej idące, większe obostrzenia? Oprócz zwiększenia zagrożenia dla dzieci przebywających w oddziałach przedszkolnych w szkołach - jest to także ewidentne naruszenie konstytucyjnej zasady równości wobec prawa poprzez nałożenie na przedszkola nie zlokalizowanych w budynkach szkół dodatkowych obostrzeń wobec zagrożenia - skoro wystarczą zabezpieczenia takie, jak dla przedszkoli w szkołach.

Jest to kolejny projekt polityczny mający na celu ułatwienie życia samorządom nie mający nic wspólnego z poprawą jakości edukacji i zwiększa zagrożenie dla dzieci przebywających w oddziałach przedszkolnych w szkołach.

I pytanie końcowe: jak na zdrowiu dzieci odbije się łączenie edukacji gimnazjalnej z przedszkolną, tylko i wyłącznie z uwagi na źle rozumiane oszczędności.

Merytoryczne uwagi do projektu  jako jedyni do tej pory zgłosiło Stowarzyszenie Rodziców „TU" ­­­­­­­http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//501/238084/238086/238089/dokument123560.pdf

Szczegółowych wyjaśnień udziela Maciej Godlewski, Członek Zarządu Stowarzyszenia Przedszkoli Niepublicznych: tel.: 601-220-026

 
Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Przedszkoli Niepublicznych
działa w warszawskim biurze pod adresem

ul. Tomcia Palucha 9 lok. 21,
02-495 Warszawa

NIP 522 299 44 23

REGON 145 991 662

tel. +48 601 283 205

www: spn.edu.pl,

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Nr rachunku: 45 1600 1286 1847 9583 5000 0001

i na bieżąco przyjmuje deklaracje członkowskie kolejnych placówek niepublicznych.

 
Logowanie